Okenné systémy
Konštrukcia:

- možnosť použitia akéhokoľvek typu skla, 
  hrúbka výplne v rozsahu:
      okno 1-36mm, dvere 1-27mm
- široká paleta farieb
    - eloxované a lakované profily                            
    ( 180 odtieňov podľa farebnej palety RAL)
- možnosť ohýbania hliníkových profilov do
    oblúkov.

Hliníkové okná
MB - 45  okenný a dverový systém
Moderný hliníkový systém určený k výrobe konštrukcií nevyžadujúcich termickú izoláciu, deliacich priečok , okien a dverí vrátane dverí posuvných a automatickýc h výkladných skríň, pokladničných boxov, vitrín a pod.
Stavebná hĺbka okenných profilov je 46 mm(rám) a 54 mm(krídlo), pri dverových rámoch a profiloch krídiel vyvolávajú pri zatvorení z vonkajšej strany efekt jednej plochy - a v prípade okien a efekt zlícovaných plôch pri krídle a ráme - prípadne dverí. Tvar profilov umožňuje získať úzke a pevné konštrukcie okien a dverí .
MB - 60 okenný a dverový systém
Moderný hliníkový systém vyvinutý zhodne s najmodernejšími trendmi v architektúre a stavebníctve. Profily majú trojkomorovú stavbu.
Stavebná hĺbka okenných profilov je 60 mm (rám) a 69 mm (krídlo) pri dverových profiloch je to 60 mm (rám) a 60 mm (krídlo). Takto navrhnuté hĺbky profilov rámov a profilov krídiel vyvolávajú pri zatvorení z vonkajšej strany efekt jednej plochy (v prípade dverí). Tvar profilov umožňuje získať úzke a pevné konštrukcie okien a dverí.
Systém MB-60 charakterizuje nízka hodnota súčiniteľa prestupu tepla U. Na báze systému MB-60 sú vyrábané konštrukcie vyžadujúce tepelnú a zvukovú izoláciu a to: rôzne typy okien a dverí, deliace priečky, výklady, priestorové konštrukcie a pod .
Tesnosť:

- tesnenia zo syntetického kaučuku EPDE
- efektívny odvod vody a ventilácia

Kovanie:

- obvodové kovania zhodné so štandardom
  EURO
- kovania renomovaných výrobcov
  ROTO,GEZE,FAPIM,DR HAHN
Konštrukcia:
-  možnosť použitia akéhokoľvek typu skla, hrúbka výplne v rozsahu: okno 14-50 mm, dvere 5-41 mm
-  široká paleta farieb - eloxované a lakované profily ( 180 odtieňov podľa farebnej palety RAL)
-  možnosť ohýbania hliníkových profilov do oblúkov.

Tesnosť a izolácia:
- trojkomorová konštrukcia profilov s vnútornou
  izolačnou komorou
- celoobvodové centrálne tesnenie pri otváracích -
  oknách
- sklá vyberané s ohľadom na požiadavky tepelnej
  normy
- špeciálne tesnenia zo syntetického kaučuku EPDM
Kovanie:
- obvodové kovania zhodné so štandardom
  EURO
- kovania renomovaných výrobcov: ROTO,
  GEZE, FAPIM, DR HAHN

Skúšky a certifikáty:

-    AL profily okenného a dverového systému
-   MB-60 - certifikát č. 070-01232
-   AL profily okenného a dverového systému
-   MB-60 - stavebné technické osvedčenie
    č. 070-01232
Použitie systému MB-60 je spojené s úsporou energie a chráni pred chladom a hlukom .
Plastové okná Hliníkové okná Drevené okná Doplnky